Truyền Bá Tin Tức

Quý vị có thể giúp chúng tôi truyền bá tin tức về ung thư buồng trứng và Ngón Chân Xanh!

Những Nơi Để Cổ Động cho Ngón Chân Xanh

  • Tờ báo hoặc bảng thông báo tin tức ở nơi tập thể dục
  • Tờ báo hoặc các nhóm liên lạc của trường học và hội phụ huynh học sinh
  • Bản tin của nhà thờ hoặc nơi thờ phượng
  • Phòng nghỉ giải lao trong công sở
  • Điện thư nhã nhặn gửi tới tất cả bạn bè
  • Hãy hỏi tiệm móng tay của quý vị xem họ có thể giảm giá và khuyến khích các dịch vụ sơn móng chân màu xanh teal trong tháng Chín hay không - đọc lá thư mẫu của chúng tôi ở phần dưới

Tấm Các Của Ngón Chân Xanh

Khi có người hỏi quý vị về các ngón chân màu xanh teal, hãy nói cho họ biết tất cả về ung thư buồng trứng và cho họ một tấm các để họ giữ hoặc chuyền cho người khác. Những tấm các này nhỏ như tấm danh thiếp và có nhãn hiệu của Ngón Chân Xanh ở một mặt và mặt sau có in các triệu chứng của ung thư buồng trứng. Nếu cần những tấm các này, xin gửi lời nhắn qua trang liên lạc, chúng tôi sẽ gửi ngay cho quý vị.

Tờ Truyền Đơn và Vật Dụng Để Truyền Bá Tin Tức

Xin hãy trở lại đây để có các tờ truyền đơn và vật dụng cần thiết giúp quý vị truyền bá tin tức về ung thư buồng trứng và Ngón Chân Xanh, nhất là vào tháng Chín năm nay!

Phông Chữ và Dấu Hiệu

Xin cứ tự nhiên in lại bất cứ phông chữ hoặc nhãn hiệu nào dưới đây để đăng trong bất cứ tờ báo, blog, hoặc các phương tiện truyền thông nào mà quý vị có thể giúp chúng tôi truyền bá tin tức trong tháng Chín.

Tháng Chín là Tháng Cảnh Giác Ung Thư Buồng Trứng. Hãy giúp truyền bá sự cảnh giác về căn bệnh giết người thầm lặng này bằng cách sơn các ngón chân của quý vị màu xanh teal, màu của sự cảnh giác ung thư buồng trứng. Mỗi khi có người hỏi quý vị về việc làm này, xin hãy giải thích cho họ!

Muốn có thêm tin tức, xin hãy viếng mạng www.tealtoes.org.

Nối Kết Màu Khung
Bầu Dục
Chiều
Ngang
nhãn màu xanh teal 470
nhãn màu xanh teal 235
nhãn màu xanh teal 118
nhãn màu trắng 470
nhãn màu trắng 235
nhãn màu trắng 118
nhãn xám đen 470
nhãn xám đen 235
nhãn xám đen 118
AttachmentSize
DearSalonProfessional-vi.pdf71.21 KB