Tin Tức từ Ngón Chân Xanh

Ngón Chân Xanh trong Tiếng Việt

Mạng Ngón Chân Xanh có bản dịch đầu tiên bằng tiếng Việt. Nó chưa được hoàn tất nhưng chúng tôi nghĩ đây là bước khởi đầu rất tốt, và chúng tôi hi vọng sẽ tăng cường thêm nhiều trang trong một ngày gần đây. Rất cám ơn Lisa Pham đã cung cấp những bản dịch này.

Có thể tìm thấy mạng tiếng Việt ở www.tealtoes.org/vi, hoặc có thể vào www.tealtoes.org và sau đó nhấn vào chữ “tiếng việt” ở bên tay phải phía trên cùng. Tiếp theo sẽ là mạng bằng tiếng Tây Ban Nha!

Syndicate content