Tại Sao Ngón Chân Xanh?

 • Giây nơ vẫn chưa đủ
 • Rất dễ!
 • Làm ngón chân của quý vị trông rất đẹp
 • Màu xanh teal, màu cảnh giác ung thư buồng trứng, rất nổi để mọi người sẽ hỏi về nó

Tại sao ngón chân mà không phải ngón tay?

 • Nếu bạn muốn sơn ngón tay, xin hãy cứ làm!
 • Một số nơi làm việc có các luật lệ dành cho việc sơn móng tay, nhưng đối với ngón chân, có thể che dấu nếu cần thiết.
 • Sơn ngón chân có thể tồn tại lâu hơn

Tại Sao Tháng Chín?

 • Tháng Chín là Tháng Nâng Cao Cảnh Giác Ung Thư Buồng Trứng
 • Tháng Chín, vào cuối mùa hè ở phần lớn các nơi trong Hoa Kỳ, là thời điểm tốt nhất để đi săn sóc ngón chân một lần cuối.

Tại Sao phải nâng cao cảnh giác?

 • Đã có quá nhiều phụ nữ bị ung thư buồng trứng mà không được phát hiện mãi tới khi ung thư đã lan ra. Cơ hội sống sót của họ chỉ còn có 45%.
 • Cơ hội sống sót có thể cao hơn rất nhiều, tới đến 93%, nếu ung thư được phát hiện ở thời kỳ sớm nhất, trước khi nó lan ra. Chỉ có 19% các vụ ung thư buồng trứng được phát hiện vào thời điểm này.
 • Có khoảng 75% các vụ ung thư buồng trứng được phát hiện vào thời kỳ cuối sau khi ung thư đã lan ra ngoài cả buồng trứng.

Tin tức này được lấy từ Liên Hiệp Chống Ung Thư Buồng Trứng Quốc Gia.