Contact

Quý vị có thể gửi lời nhắn cho chúng tôi bằng cách điền vào mẫu giấy dưới đây. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời ngay. Tuy nhiên, xin nhớ các câu hỏi và câu trả lời hiện thời sẽ chỉ giới hạn bằng tiếng Anh mà thôi.

Nếu quý vị muốn chúng tôi gửi các tấm cạc Ngón Chân Xanh miễn phí (khổ tấm danh thiếp, có nhãn hiệu Ngón Chân Xanh một bên và các triệu chứng của ung thư buồng trứng phía bên kia) để quý vị phân phát cho người thân trong gia đình và bạn bè, xin hãy đánh dấu vào chỗ “send me Teal Toes cards” (có nghĩa là “gửi cho tôi cạc ngón chân xanh” ) ở phía dưới, và cho chúng tôi biết địa chỉ. Chúng tôi sẽ gửi ngay đến cho quý vị!

Address (for Teal Toes cards)

We are only shipping cards to U.S. addresses at present.